Green food - SHANDONG LINSHANG INDUSTRIAL CO.,LTD
Site>Home > Industry > Green food
Green food

       ENGLISH公司依托山东农业大省农产品生产基地,利用生物技术种植产出有机绿色蔬菜,收购、加工和销售至国内大型超市以及出口到周边国家,随着绿色健康食材的市场需求不断扩大,产量逐年稳步增长。

【生产车间设备】

12.jpg
21.jpg
13.jpg
22.jpg

【产品展厅】

 • 1PAGES2
 • 0532-80991811

 • linshangshiye@163.com

 • No.118 Xiazhuang Road Qingdao

 • Linshang

  Wechat

 • Hotline

  0532-80991811

  Linshang

  Wechat

  Wechat